Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11.

Rà soát kỹ, đánh giá các tác động, bảo đảm đồng bộ, thống nhất khi hoàn thiện các dự án Luật

Rà soát kỹ, đánh giá các tác động, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất khi hoàn thiện các dự án Luật. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022 diễn ra chiều 25/11 tại Trụ sở Chính phủ. Phiên họp xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật di sản văn hóa (sửa đổi), xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Ngày 24/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2022. Phiên họp thảo luận về 4 dự án luật quan trọng trước khi trình, phục vụ Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, là: dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Giá (sửa đổi).
Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7

Ngày 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 được kết nối trực tuyến tới các địa phương. Khai mạc phiên họp, Thủ tướng đề nghị thảo luận về yêu cầu “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không” trong chỉ đạo, điều hành thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về quy hoạch.

Chính phủ họp chuyên đề về công tác quy hoạch

Sáng 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về quy hoạch nhằm đánh giá tình hình công tác lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2022, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ưu tiên mọi nguồn lực nâng cao chất lượng xây dựng thể chế pháp luật

Các Bộ cần rà soát lại các văn bản pháp luật theo tinh thần chung bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chủ trương sửa đổi dùng một luật sửa nhiều luật, tháo gỡ ách tắc nhiều năm chưa tháo gỡ được, nhất là trong tình hình hiện nay, ảnh hưởng dịch Covid-19, kinh tế - xã hội khó khăn để tạo ra nguồn lực, động lực mới cho sự phát triển.