Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6

NDO - Ngày 13/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024 - là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 2

Quang cảnh phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 3

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 4

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng các Bộ tham dự phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 5

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 6
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu.
[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 7
Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu.
[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 8
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu.
[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 9

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 10

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 11

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 12

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trình bày Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 13

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 ảnh 14

Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang phát biểu.

back to top