[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024

NDO - Sáng 11/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 - phiên họp thứ 4 của năm 2024 và phiên họp thứ 26 của nhiệm kỳ, thảo luận nhiều nội dung quan trọng. 
0:00 / 0:00
0:00
Phiên họp chuyên đề về xây pháp luật tháng 4/2024 là phiên họp thứ 4 của năm 2024 và phiên họp thứ 26 của nhiệm kỳ.
Phiên họp chuyên đề về xây pháp luật tháng 4/2024 là phiên họp thứ 4 của năm 2024 và phiên họp thứ 26 của nhiệm kỳ.

Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo chương trình phiên họp, Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2023.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì phiên họp.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 3

Phó Thủ tướng và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành tham dự phiên họp.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 4

Bộ trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 5

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 6

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 7

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 8

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 9

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 10

Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 11

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 12

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 13

Chủ tịch Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu phát biểu.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 ảnh 14

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành phát biểu.