Làm rõ tiêu chí trong thu hút nhà đầu tư chiến lược

Hà Nội luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nhưng những gì đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển. Để đạt hiệu quả, chủ động thu hút đầu tư hơn nữa, Hà Nội cần có thêm các chính sách để tạo lợi thế riêng có trong thu hút đầu tư; tăng khả năng tiếp cận đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00

Với mục tiêu tạo cơ chế thuận lợi, hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tham gia đầu tư các dự án, ngành, nghề ưu tiên, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã đưa ra danh mục dự án, ngành, nghề thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thủ đô, tập trung về phát triển giao thông đô thị kết hợp với phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ theo định hướng giao thông TOD để phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Thủ đô và Vùng Thủ đô; các dự án có tính chất đặc biệt về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ của Thủ đô.

Nhà đầu tư tham gia vào các lĩnh vực mà Hà Nội ưu tiên, chứng minh được năng lực về tài chính, quản trị, công nghệ và kinh nghiệm; có cam kết bằng văn bản về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam, sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư như: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 10 năm và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại; được hỗ trợ một phần chi phí đầu tư của dự án đầu tư từ nguồn ngân sách của thành phố; được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức ưu đãi về thuế cao nhất theo quy định của pháp luật thuế và quy định của Luật này...

Liên quan vấn đề thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào Thủ đô, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm cho rằng, dự thảo Luật cần có quy định cụ thể các lĩnh vực mà Hà Nội thu hút đầu tư để không tạo ra sự bất bình đẳng với các khu vực lân cận.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho rằng, cần cụ thể hóa các quy định trong luật để bảo đảm tính khả thi, tránh các quy định mang tính "mong muốn, ước vọng". Có ý kiến cho rằng, cần quy định năng lực tài chính mà nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng bằng số tiền cụ thể, tương ứng với các lĩnh vực mà nhà đầu tư dự định đầu tư. Có như vậy, nhà đầu tư mới có thể thực hiện được các dự án trọng điểm, có ý nghĩa quyết định đến vị thế đầu tàu của Thủ đô.

Thu hút nhà đầu tư chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh Hà Nội có mục tiêu tập trung phát triển vào những ngành, những lĩnh vực đòi hỏi năng lực tài chính, năng lực về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. Muốn tạo ra những đột phá trong phát triển, cần có những nhà đầu tư đủ tầm để tạo ra sức lan tỏa, lực kéo, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bởi thế, bên cạnh những chính sách ưu đãi, tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư, thành phố cần có cơ chế, chế tài và bộ máy đủ năng lực kiểm tra, giám sát, để có được những nhà đầu tư chiến lược thật sự chất lượng, bảo đảm tiến độ, yêu cầu của các dự án trọng điểm, các mục tiêu đề ra.