Không kéo dài thời hạn thực hiện dự án đầu tư công

ỦY ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc kéo dài thời hạn thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022. 

Cụ thể, 125 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố và 239 dự án sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân với tổng kinh phí gần 2.345 tỷ đồng. 

Trong số các dự án này, chiếm tỷ lệ lớn là các dự án xây dựng cơ bản tập trung sử dụng vốn trong nước. Việc thêm thời hạn nhằm tạo điều kiện để hoàn thiện dự án, khắc phục những nguyên nhân, khó khăn do khách quan. Đơn cử, năm 2021, các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều dự án, phần việc phải tạm dừng triển khai, việc nhập khẩu nhiều nguyên liệu, trang thiết bị phục vụ thi công cũng bị chậm trễ… 

Bên cạnh đó, vẫn tồn tại nhiều nguyên nhân chủ quan do các vướng mắc về thủ tục hành chính, các chủ đầu tư dự án chưa sát sao, trách nhiệm trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc… Những vấn đề này đã khiến không ít dự án đầu tư công bị chậm tiến độ, kéo dài từ năm này sang năm khác, tỷ lệ giải ngân thấp, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân.

Do đó, khi được thành phố cho phép kéo dài thời hạn thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022, các chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu tại các báo cáo và đề xuất của đơn vị về kéo dài kế hoạch vốn năm 2021, hiệu quả sử dụng kế hoạch vốn của từng dự án. Các đơn vị rà soát thời gian thực hiện dự án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp và bảo đảm quy định trước khi thực hiện giải ngân.

Theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND, việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 của các dự án được gia hạn phải xong trước ngày 31/12/2022. Để đạt yêu cầu này, chính quyền các địa phương, chủ đầu tư các dự án phải quyết liệt, tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2021 được kéo dài, trước khi giải ngân các nguồn vốn khác trong kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng thực hiện dự án theo đúng các nội dung đã phê duyệt; bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện dự án; thực hiện thanh, quyết toán dự án đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nhà nước và thành phố.

UBND các huyện căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư công kéo dài năm 2021 sang năm 2022 của thành phố, chịu trách nhiệm phân bổ kéo dài vốn năm 2021 chi tiết cho từng dự án được ngân sách thành phố hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, các đơn vị phải  thường xuyên nắm bắt, tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công, không để tình trạng ứ đọng, dồn vốn từ năm này sang năm khác, dẫn đến tình trạng kéo dài, không hoàn thành kế hoạch đầu tư công của từng năm.