Ảnh minh họa: Duy Linh.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan liên quan thúc đẩy việc triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Cơ quan này và Bộ Công an hội khẩn trương kết nối, đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội bảo đảm theo lộ trình của Đề án 06.
Người mua hàng tại chợ Đại Từ quét mã QR để thanh toán tiền.

Chợ không dùng tiền mặt ở Thái Nguyên

Với sự tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên), Viettel Thái Nguyên, Ban Quản lý Chợ Đại Từ, mô hình chợ không dùng tiền mặt tại chợ Đại Từ được tiểu thương và người dân hưởng ứng vì sự tiện lợi, an toàn. Từ mô hình này, tỉnh Thái Nguyên đang chủ trương nhân rộng chợ không dùng tiền mặt nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.