Nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp từ dịch vụ công trực tuyến

NDO -

Hiện nay, cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang cung cấp 19/27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Riêng tám tháng đầu năm, hơn 52,7 triệu hồ sơ giao dịch điện tử đã được giải quyết.

Nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp từ dịch vụ công trực tuyến

Đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công 

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, giúp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện dịch vụ công về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), ngành BHXH đã và đang tiếp tục cung cấp các DVC trực tuyến trên Cổng DVC của ngành tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Theo thống kê, hiện Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang cung cấp 19/27 dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8 năm nay, ngành đã tiếp nhận và giải quyết 52,7 triệu hồ sơ giao dịch điện tử của hơn 500.000 đơn vị sử dụng lao động cùng hơn 7.000 cá nhân…

Tính đến nay, đã có 15 dịch vụ công của ngành BHXH liên thông với các bộ, ngành được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, có ba dịch vụ công nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, gồm các dịch vụ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Có thể thấy, với việc cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của các bộ, ngành, địa phương nói chung và của BHXH Việt Nam nói riêng đã và đang đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. 

Người dân, doanh nghiệp chỉ cần có một tài khoản duy nhất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là có thể thực hiện tất cả các dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương; tra cứu thông tin, DVC các ngành, lĩnh vực, các địa phương tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC); gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC, DVC.

Đồng thời, các dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đa phần là các dịch vụ ở mức độ 4. Theo đó, người dân và doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, không cần phải đi lại để gửi, nhận hồ sơ nên giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người thực hiện cũng như cơ quan cung ứng dịch vụ...

Tăng thanh toán không dùng tiền mặt

Cùng với việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt, ngành BHXH đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử liên thông với các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện hạch toán tự động.

Ước tính, đến hết sáu tháng đầu năm 2020, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 28% trên tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, tăng 4% so kết quả đạt được năm 2019. Số người hưởng các chế độ BHXH một lần qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 44% trên tổng số người hưởng các chế độ BHXH một lần, tăng 7% so kết quả đạt được năm 2019; số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 69% trên tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 16% so với kết quả đạt được năm 2019. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho hay, trong kỳ chi trả tháng 8 năm nay, cơ quan Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng với tổng số tiền khoảng 14.055 tỷ đồng, trong đó chi qua tài khoản cá nhân ATM cho khoảng 730.000 người với số tiền khoảng 4.125 tỷ đồng.

* Thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, tính đến ngày 31-8, ngành BHXH đã tiếp nhận và giải quyết gần 3.500 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp. 

Trong đó, một số dịch vụ tần suất thực hiện lớn, như:  Dịch vụ công cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất là 1.499 trường hợp.

Các dịch vụ công thanh toán trực tuyến (như gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; đóng tiếp BHXH tự nguyện) là 925 trường hợp.

Ngoài ra, các dịch vụ công hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 838 hồ sơ…