Hà Nội nâng mức phạt tiền hành vi vi phạm về xây dựng

Sáng 8/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
Người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Anh)
Người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Anh)

Nghị quyết quy định mức phạt tiền áp dụng đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng được quy định tại Nghị định số 16/2022 NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng xảy ra tại các quận thuộc thành phố Hà Nội. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 3 Nghị quyết này bằng 2 lần mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng tại Nghị định 16/2022 NĐ-CP.

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị quyết này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Cụ thể, quy định nâng mức tiền phạt đối với 20 nhóm hành vi trên tổng số 91 nhóm hành vi vi phạm hành chính (thuộc Chương II quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dụng) được quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, việc áp dụng mức xử phạt cao hơn trong lĩnh vực xây dựng tại các quận nội thành sẽ có tác dụng răn đe, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.