Quy hoạch-Đầu tư

Linh hoạt trong cải tạo, xây mới chung cư cũ

Những rào cản từ chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, quyền lợi của người dân liên quan vấn đề này, đã và đang được thành phố dần được tháo gỡ trong thời gian gần đây. Kỳ vọng, sự linh hoạt trong triển khai sẽ giúp một số dự án được khởi công vào nửa đầu năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố hiện có 1.579 nhà chung cư cũ, trong đó rất nhiều chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng chất lượng sống của người dân và mất mỹ quan đô thị.

Triển khai Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, xác định tám nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thành phố đã ban hành ba kế hoạch để thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, gồm: Kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, khảo sát, kiểm định tổng thể các chung cư cũ; kế hoạch lập quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng chung cư cũ, đề án quy gom tái định cư chung cư cũ; kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, tùy tình hình thực tế khi triển khai, Hà Nội sẽ điều chỉnh tiến độ, danh mục phát sinh bảo đảm tính linh hoạt, khả thi và đồng bộ với các kế hoạch liên quan.

Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 69, kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn, tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn và kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1).

Đáng chú ý, để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, thành phố khuyến khích các chung cư cũ đã hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2022, có thể tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trong quý I/2023 và dự kiến thời gian khởi công trong quý II/2023. Những chung cư hoàn thành công tác kiểm định và lập quy hoạch chi tiết trước thì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư để triển khai trước. Với các chung cư cũ còn lại sẽ được cập nhật bổ sung thành các đợt tiếp theo, triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

Có thể thấy, nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan cơ chế, chính sách trong cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ đã cơ bản được khai thông. Chủ trương linh hoạt trong cải tạo, xây mới chung cư cũ của thành phố Hà Nội sẽ tạo ra nhiều thuận lợi trong tiến trình tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Điều cần làm trước mắt là thành phố cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch và ban hành hệ số bồi thường để làm cơ sở lập phương án bồi thường, triển khai dự án.