Tổng quan

Lúa gạo là ngành sản xuất truyền thống và quan trọng của Việt Nam, tạo ra sinh kế cho hàng chục triệu nông dân trên cả nước. Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong sản xuất lúa gạo, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và hiện vẫn giữ vững vị trí là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới với kim ngạch xuất khẩu không ngừng tăng cao.

Trọng tâm

Chặng đường “kỳ tích” của ngành lúa gạo Việt Nam Chi tiết

Số liệu thống kê

Năm 1989 Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu gạo, chấm dứt thời kỳ thiếu gạo và chuyển sang xuất khẩu
Gạo Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 150 nước, vùng lãnh thổ
Trong 8 tháng năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu trên 4,79 triệu tấn gạo

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Hà Nội 12 ngày đêm
+ Theo dõi
Giải thưởng VinFuture
+ Theo dõi
Những công cụ quan trọng cho hợp tác biển
+ Theo dõi
Văn hóa soi đường
+ Theo dõi
Thủ tướng Võ Văn Kiệt
+ Theo dõi
Tôn sư trọng đạo
+ Theo dõi
Việt Nam-Trung Quốc
back to top