TS Phan Văn Kiền, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của PGS,TS Bùi Chí Trung, TS Phan Văn Kiền (Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) và nhà báo Nguyễn Bá (Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông) tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, sáng 11/6.

Quang cảnh hội thảo sáng 11/6. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của TS Lê Thị Hằng (Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi tới Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) đồng tổ chức tại Hà Nội sáng 11/6.

Quang cảnh hội thảo sáng 11/6. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Báo chí địa phương trong cuộc đua chuyển đổi số

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của TS Nguyễn Tri Thức (Tạp chí Cộng sản) gửi tới hội thảo.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng Biên tập báo điện tử VietnamPlus. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Xu hướng phát triển báo chí và những mô hình kinh doanh báo điện tử hiện đại

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus và Tiến sĩ Ngô Bích Ngọc, Học viện Báo chí Tuyên truyền gửi đến Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức tại Hà Nội sáng 11/6.

TS Đỗ Anh Đức, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của TS Đỗ Anh Đức, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông phối hợp với Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức tại Hà Nội sáng 11/6.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chia sẻ về chuyển đổi số báo chí tại hội thảo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tham luận tại Diễn đàn “Chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn” trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2022. (Ảnh: Ngô Nhung)

Xây dựng Chiến lược chuyển đổi số báo chí Việt Nam từ góc độ lý luận và thực tiễn

Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” được tổ chức vào ngày 11/6 tới đây nhằm tăng cường đối thoại, thúc đẩy sáng kiến ý tưởng... qua đó nhằm cung cấp thêm những tư liệu hữu ích và đóng góp vào sự phát triển bền vững của báo chí Việt Nam.