[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”

NDO - Sáng 30/11, tại Thái Bình, Báo Nhân Dân, Tỉnh ủy Thái Bình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”.
[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” ảnh 1

Chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” ảnh 2

Hội thảo thu hút sự tham gia của các lãnh đạo quản lý lĩnh vực báo chí, xuất bản; các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo báo chí; lãnh đạo các cơ quan báo chí, đơn vị xuất bản trong cả nước. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” ảnh 3

Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với báo chí, xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, xuất bản ở Việt Nam thời gian tới. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” ảnh 4
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: NHẬT QUANG)
[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” ảnh 5

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu chào mừng. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” ảnh 6
Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu đề dẫn hội thảo. (Ảnh: NHẬT QUANG)
[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” ảnh 7
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: NHẬT QUANG)
[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” ảnh 8

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến tham luận. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” ảnh 9
Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản phát biểu ý kiến tham luận. (Ảnh: NHẬT QUANG)
[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” ảnh 10
GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: NHẬT QUANG)
[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” ảnh 11

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn” ảnh 12

Các đại biểu tham quan triển lãm sách bên lề hội thảo. (Ảnh: NHẬT QUANG)

back to top