Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La tại kỳ họp thứ nhất.

Sơn La kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Ngày 25-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Nội dung tập trung vào bàn giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động; thực hiện  hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt, thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới.