Quảng Ngãi bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

NDO -

Sáng 24-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất, tiến hành thủ tục bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tập thể lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, ra mắt tại kỳ họp.
Tập thể lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, ra mắt tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu bầu đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, với 53/53 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các đồng chí: Đinh Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, đều là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021, tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, với số phiếu bầu 53/53.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã bỏ phiếu bầu các chức danh Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban các Ban: Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13.

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu bầu 53/53, đạt tỷ lệ 100% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các đồng chí: Võ Phiên và Trần Phước Hiền, tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, bầu đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, gửi lời cảm ơn đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các chức danh chủ chốt trong bộ máy của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời cho rằng, đây là vinh dự to lớn, gắn với trách nhiệm rất nặng nề mà các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh tin cậy, giao phó.

Đồng chí tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ đưa ra nhiều quyết định quan trọng cho sự phát triển đi lên của tỉnh Quảng Ngãi, thực sự xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tỉnh.