Kết quả thư bạn đọc

Chuyển nội dung phản ánh của Công ty cổ phần Thương mại Vận tải và Tư vấn kỹ thuật đến Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để xem xét, giải quyết

NDO - Báo Nhân Dân vừa nhận được văn bản trả lời số 5034/BKHĐT-TTr của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phản hồi về phản ánh của Công ty cổ phần Thương mại Vận tải và Tư vấn kỹ thuật.
0:00 / 0:00
0:00

Báo Nhân Dân vừa nhận được văn bản trả lời số 5034/BKHĐT-TTr của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung chính như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Thương mại Vận tải và Tư vấn kỹ thuật, địa chỉ: Lô F19, đường Phùng Hưng, Khu công nghiệp Đông Phố Mới, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đơn có nội dung: Phản ánh việc không bình đẳng trong cấp giấy chứng nhận đầu tư giữa Công ty cổ phần Thương mại Vận tải và Tư vấn kỹ thuật và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Thịnh Hưng, dẫn đến tạo rào cản cạnh tranh không lành mạnh, độc quyền, lợi ích nhóm, nhằm tạo điều kiện cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Thịnh Hưng.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuyển phản ánh nêu trên đến Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.