TS,BS Trương Hồng Sơn công bố các nghiên cứu về thực phẩm ăn liền tại Hội thảo.

Những hiểu lầm khiến thực phẩm ăn nhanh gây hại cho sức khỏe

Thực phẩm ăn nhanh (TPAN) xuất hiện từ thời cổ đại và đến nay vẫn là xu hướng phát triển trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nhiều hiểu lầm về thông tin, định nghĩa, cách sử dụng đã khiến nhiều loại TPAN đang bị sử dụng sai cách và thậm chí bị lạm dụng, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe.