Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử tại Khu công nghiệp Hòa Cầm (Ðà Nẵng) trở lại hoạt động bình thường. Ảnh: THANH TÙNG

Duy trì tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Sau khoảng thời gian gặp nhiều khó khăn do tác động từ đại dịch Covid-19, sản xuất công nghiệp nhanh chóng thích ứng trạng thái bình thường mới để hồi phục mạnh mẽ. Thời gian tới, dự báo phát triển công nghiệp tiếp tục diễn ra trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, nhất là trước diễn biến của dịch bệnh. Song với đà phục hồi từ cuối năm 2021, các chuỗi sản xuất được duy trì sẽ mở ra nhiều triển vọng cho hoạt động sản xuất công nghiệp.

Minh họa.

Không để đứt gãy chuỗi cung ứng

Khẩn trương xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, ảnh hưởng đến kinh tế. Trong trường hợp cần thiết, báo cáo Quốc hội phương án bổ sung nguồn lực để đẩy mạnh mua, phổ biến vaccine... là những giải pháp được tính đến nhằm thực hiện “mục tiêu kép” trong những tháng cuối năm.