Việt Nam sẽ ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho đối tượng nào?

Việt Nam sẽ ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho đối tượng nào?

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong năm 2021, Việt Nam đã đàm phán mua được 60 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Việt Nam cũng tuân thủ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và các quy định pháp luật có liên quan về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, ưu tiên tiêm cho khu vực có dịch và có nguy cơ cao.