Lạng Sơn khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

NDO - Bước vào năm học 2022-2023, tỉnh Lạng Sơn đang thiếu gần 1.700 giáo viên so với định mức để đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy tại 670 trường học với gần 207.000 học sinh, sinh viên.
0:00 / 0:00
0:00
Giờ lên lớp của giáo viên và học sinh lớp 2A2, Trường tiểu học Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Giờ lên lớp của giáo viên và học sinh lớp 2A2, Trường tiểu học Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Hoàng Quốc Tuấn cho biết: Trước thực trạng thiếu giáo viên và để bảo đảm công tác dạy học, ngành giáo dục đã chủ động đề ra nhiều giải pháp bảo đảm dạy đủ các môn và hoạt động giáo dục theo quy định.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng 257 biên chế; cho phép tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo chỉ tiêu biên chế, thời hạn 1 năm, qua đó tuyển thêm được 1.039 chỉ tiêu hợp đồng để bổ sung giáo viên.

Cùng đó, chỉ đạo các trường bố trí giáo viên dạy môn đặc thù như Tin học, Ngoại ngữ cấp Trung học sơ sở ở các trường liên cấp có ít học sinh dạy kiêm nhiệm bộ môn ở các lớp cấp tiểu học còn thiếu giáo viên bộ môn này. Biện pháp này vừa khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên, vừa bảo đảm số tiết dạy/tuần theo quy định đối với các giáo viên ít tiết dạy mỗi tuần.

Cùng với các giải pháp trên, hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đang tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên để bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có; bảo đảm cân đối giữa các đơn vị, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Qua đó, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, công tác giáo dục trong năm học 2022-2023.

Ngành giáo dục Lạng Sơn cũng đang tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cải thiện điều kiện làm việc và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách ưu đãi đối với giáo viên. Đồng thời, khuyến khích tự chủ trường công, phát triển trường tư thục để giảm nhu cầu giáo viên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.