Quảng Ngãi giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tại các huyện miền núi

NDO - Trước thực trạng thiếu giáo viên, nhất là ở các huyện miền núi, tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và các địa phương liên quan chủ động, nghiên cứu triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm số lượng, chất lượng giáo viên cho năm học mới 2022-2023 và các năm học sau ở các huyện miền núi.
0:00 / 0:00
0:00
Năm 2022, Quảng Ngãi tuyển dụng 1.053 giáo viên các cấp.
Năm 2022, Quảng Ngãi tuyển dụng 1.053 giáo viên các cấp.

Cụ thể, trước mắt ưu tiên phân công giáo viên bộ môn còn thiếu tiết dạy tập trung vào dạy các môn học còn thiếu, hạn chế tình trạng phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm và công tác khác (do phải giảm trừ tiết dạy).

Trong thời gian đang thực hiện thủ tục, quy trình tổ chức thi tuyển giáo viên năm 2022, để bảo đảm số lượng và chất lượng giáo viên theo quy định, nghiên cứu thực hiện việc điều động, thuyên chuyển, dạy liên trường (đối với giáo viên dạy chưa đủ tiết theo quy định) trên địa bàn, phạm vi quản lý; trường hợp cần thiết, thực hiện hợp đồng giáo viên theo quy định tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục.

Hằng năm, trên cơ sở thực trạng về mạng lưới trường lớp, quy định về số lượng học sinh/lớp/nhóm, tỷ lệ giáo viên/lớp/nhóm, chỉ tiêu biên chế được giao, dự báo biến động về số lượng giáo viên,... chủ động đề nghị nhu cầu tuyển dụng giáo viên mới, nhu cầu cử tuyển đối với con em người dân tộc thiểu số ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 8/12/2020 của Chính phủ tham gia học tập ngành sư phạm nhằm mục đích bổ sung nguồn giáo viên tại chỗ, hạn chế sự biến động giáo viên do thuyên chuyển công tác đến các huyện đồng bằng; thực hiện kịp thời việc bố trí công tác tại các cơ sở giáo dục đối với người đã thực hiện xong chế độ cử tuyển, đảm bảo phù hợp chuyên ngành đào tạo và theo đúng quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo hoặc ban hành quy định về thuyên chuyển giáo viên từ miền núi về đồng bằng đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn. Thời gian hoàn thành trước ngày 8/10.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2022. Thời gian hoàn thành trước ngày 24/9.

Được biết, ngày 12/7 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn thống nhất tuyển dụng 1.053 chỉ tiêu giáo viên năm 2022 cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non 213 chỉ tiêu; bậc tiểu học 471 chỉ tiêu; bậc trung học cơ sở 205 chỉ tiêu; bậc trung học phổ thông 164 chỉ tiêu.