Các đồng chí chủ trì kỳ họp.

Hội đồng Lý luận Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 20/7, tại Vĩnh Phúc, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 4, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo tư vấn của Hội đồng. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát triển Bắc Ninh theo hướng hiện đại, bền vững

Ngày 10/6, Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học phục vụ Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại

Chiều 19/4, tại Trung tâm hội nghị, triển lãm tỉnh Bình Dương, Hội thảo khoa học với chủ đề “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng” do Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức, đã tiến hành các phiên chuyên đề. 

Ký kết Chương trình thực hiện Đề án.

Hợp tác thực hiện Đề án tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới

Sáng 19/4, tại Trung tâm hội nghị, triển lãm Bình Dương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương ký kết Chương trình hợp tác thực hiện Đề án “Tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050”.

Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 (Ảnh: Lê Tú).

Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp

Sáng 23/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021-2026 và tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới. Tham dự Lễ ký có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng, GS,TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 3/7, Hội đồng lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Toàn cảnh tọa đàm.

Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai tại Vĩnh Phúc

Ngày 25-6, tại Vĩnh Phúc, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn, tiến hành khảo sát công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 23-6, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức tọa đàm với đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo cuộc tọa đàm.