Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 tất cả các khu công nghiệp có khu nhà ở xã hội

Sáng 8/7, kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2025, thành phố bảo đảm chỗ ở ổn định cho công nhân, quy định nhà ở công nhân là một hạ tầng thiết yếu của khu công nghiệp. Đến năm 2030, tất cả các khu công nghiệp đều có khu nhà ở xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết. (Ảnh: DUY LINH)

Nghị quyết cũng nêu rõ, đến năm 2025, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố phấn đấu đạt 29,5m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 31m2/người và khu vực nông thôn đạt 28m2/người. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

Về nhà ở tái định cư, thành phố cũng đưa mục tiêu phát triển mới khoảng 0,565 triệu m2 sàn nhà ở. Thực hiện mua nhà ở thương mại làm nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn từ ngân sách, trong đó ưu tiên đối với quỹ nhà đang thực hiện cơ chế đặt hàng mua nhà ở thương mại làm nhà ở phục vụ tái định cư; thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nhà ở xã hội làm nhà ở phục vụ tái định cư.

Đối với nhà ở thương mại, sẽ phát triển mới khoảng 19,69 triệu m2 sàn nhà ở; căn hộ có diện tích tối thiểu 40m2/căn hộ. Rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang triển khai và ưu tiên triển khai cải tạo, xây dựng lại 6 khu có nhà nguy hiểm cấp D. Tiếp tục cải tạo, chỉnh trang nhà ở, khu phố cũ.

Về nhà ở riêng lẻ, sẽ phát triển mới khoảng 22,5 triệu m2 sàn (khoảng 4,5 triệu m2 sàn/năm) đến năm 2025.

Đối với chất lượng nhà ở, thành phố đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà đơn sơ. Trong đó tập trung xóa bỏ nhà tạm, nhà đơn sơ tại khu vực chân cầu, ven các sông, kênh trên địa bàn thành phố; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố đạt 90%, trong đó khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%.

Đến năm 2030, Hà Nội sẽ phát triển mới khoảng 5,55 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; triển khai đầu tư xây dựng 1-2 khu nhà ở xã hội và chuẩn bị đầu tư đối với các khu còn lại. Phấn đấu 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đều có khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê, mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

Về quỹ đất để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, thành phố dự kiến tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trên địa bàn toàn thành phố khoảng 1.868ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở khu vự đô thị khoảng 1.384ha, khu vực nông thôn khoảng 484 ha.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố là khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng.