Quang cảnh hội thảo.

Bình Dương xây dựng Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh đến năm 2030

Nâng cao năng lực toàn bộ hệ thống y tế, nâng cấp năng lực cung ứng dịch vụ của các đơn vị y tế, bảo đảm mọi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn là mục tiêu UBND tỉnh Bình Dương mong muốn qua Hội thảo “Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh đến năm 2030” diễn ra ngày 8/10, tại TP Thủ Dầu Một.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc.

Thúc đẩy, vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ phụ nữ

Phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, kết hợp tăng trưởng kinh tế giải quyết tốt các vấn đề xã hội từng bước thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội là định hướng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng vì mục tiêu phát triển con người Việt Nam. Đây cũng chính là nội dung mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bám sát, vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện các Đề án.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng thuận, thống nhất cao trong xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ phía Hội đồng Lý luận Trung ương, nhất là cơ sở lý luận, thực tiễn của Đề án và những nội dung cốt lõi đưa vào Nghị quyết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” cần phân định rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục củng cố, phát huy tính tiên phong của hệ thống trường chuyên

Hệ thống trường chuyên được củng cố và phát triển từ 68 trường chuyên năm 2010 tăng lên 77 trường năm 2020, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có ít nhất 1 trường chuyên, có nơi có 2 trường chuyên phù hợp với điều kiện và mục tiêu phát triển của địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Dự kiến 1.400 tỷ đồng cho phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 9-11, trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết dự kiến đầu tư 1.400 tỷ đồng để thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.