Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Tuyên giáo Trung ương lấy ý kiến đóng góp các dự thảo quy chế, kế hoạch quan trọng

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan về công tác phối hợp trong hoạt động tham mưu, định hướng, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị.
Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ban Bí thư Trung ương Đảng thông báo dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh

Ngày 7/11, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông báo dự thảo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.
Bảo đảm dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp trong hoạt động Quốc hội

Bảo đảm dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp trong hoạt động Quốc hội

Việc sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội với 31 nhóm vấn đề mới được đánh giá cơ bản đáp ứng mục đích, quan điểm đề ra, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, qua đó bảo đảm tăng tính dân chủ, pháp quyền, tính chuyên nghiệp, chủ động trong hoạt động của Quốc hội.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: DUY LINH)

Lần đầu trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho 1 đơn vị cấp huyện

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nhất trí chủ trương ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), khi đây là lần đầu tiên Chính phủ trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho 1 đơn vị cấp huyện, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố này đối với phát triển kinh tế-xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên.
Quang cảnh hội nghị.

Hoàn thiện dự thảo báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 54-NQ/TW về vùng đồng bằng sông Hồng

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW” tổ chức Hội nghị lần hai.
Toàn cảnh hội thảo.

Góp ý vào dự thảo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

Cả 2 dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, địa phương và các bộ, ngành trong vòng 2 tháng, dự kiến sẽ được báo cáo tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua vào Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.