Các đại biểu tại Lễ Phát động cuộc thi.

Phát triển sản phẩm công nghệ để giải quyết các thách thức của khu vực công

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tiên phong đặt đề bài cho cho giới trẻ giải quyết các thách thức từ khu vực công, ở lĩnh vực dịch vụ hành chính công và hỗ trợ doanh nghiệp. Các ý tưởng đủ điều kiện sẽ được Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ lựa chọn thí điểm để nâng cao chất lượng dịch vụ công điện tử.
Quang cảnh Hội thảo Chữ ký số và lưu trữ tập trung tổ chức sáng 24/2 tại Hải Phòng.

Chữ ký số và lưu trữ điện tử tập trung - nền tảng xây dựng chính quyền số

Chữ ký số và lưu trữ điện tử tập trung - nền tảng xây dựng chính quyền số và công dân số là hội thảo do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số cùng Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS phối hợp tổ chức sáng 24/2 tại Hải Phòng.