Cân nhắc quy định mở rộng đấu giá biển số xe

Thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 27/03, các đại biểu còn có ý kiến khác nhau về mở rộng quyền đấu giá biển số xe.