Chuyển đơn của bạn đọc đến UBND tỉnh Quảng Nam

NDO - Văn bản số 1062/TTr-TDXLĐT ngày 26/9/2022 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung chính như sau:
0:00 / 0:00
0:00
Chuyển đơn của bạn đọc đến UBND tỉnh Quảng Nam

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản của Báo Nhân Dân chuyển nội dung đơn thư của bạn đọc tại phường Cẩm An, thành phố Hội An, phản ánh việc đường đi xuống biển Tân Thành bị một số đối tượng dựng tường bằng tôn bịt kín, chắn toàn bộ lối đi, gây khó khăn cho các hộ gia đình, du khách và ngư dân địa phương, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và làng du lịch cộng đồng Tân Thành, nhưng chậm được các cấp chính quyền địa phương xử lý; ngoài ra, các cấp chính quyền địa phương chuyển mục đích sử dụng đất công viên thành đất ở, đất tái định cư thành đất cho thuê, nắn chỉnh, bóp méo đường ra biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh du lịch, gây bức xúc trong dư luận...

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển nội dung phản ánh nêu trên đến UBND tỉnh Quảng Nam để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả đến Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường và Báo Nhân Dân trước ngày 20/11/2022.