Kết quả thư bạn đọc

* Chuyển đơn của gia đình ông Ðoàn Văn Sử đến UBND thành phố Lạng Sơn để chỉ đạo, giải quyết

* Ðề nghị UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) kiểm tra, xử lý đơn của ông Lê Văn Sơn

* Chuyển đơn của ông Ðinh Văn Nhân đến Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ

Kết quả thư bạn đọc

Vừa qua, Báo Nhân Dân có công văn gửi các cơ quan chức năng phản ánh đơn của gia đình ông Ðoàn Văn Sử, trú tại khối 7, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn khiếu nại về nhà đất.

Cụ thể: Tháng 7/1993, vợ chồng ông Sử có nhận chuyển nhượng lại của ông Nông Kim Tiến một khu đất ao (khu vườn ươm cũ), ở khối 7, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn (có xác nhận của chính quyền địa phương). Năm 2004, UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn có chủ trương lấy đất làm đường, các hộ dân chung quanh đều được đền bù hỗ trợ nhưng gia đình ông thì không.

Năm 2008, UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sử dụng đất theo hiện trạng tại khu vườn ươm cũ, thuộc khối 7, phường Hoàng Văn Thụ, trong đó có phần diện tích ao nêu trên của gia đình ông. Năm 2009, gia đình ông Sử được UBND thành phố Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H-03442. Năm 2010, không hiểu vì lý do gì, UBND thành phố Lạng Sơn lại ra Quyết định thu hồi Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Sử. Gia đình ông Sử không đồng ý, và làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị hủy bỏ Quyết định thu hồi nêu trên.

Ðến tháng 8/2015, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết định thu hồi hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông. Tháng 5/2016, gia đình ông Sử tiến hành xây dựng trên khu đất nêu trên một căn nhà tạm, lợp mái tôn, nhưng chính quyền địa phương liên tục đòi xử phạt và cưỡng chế. Trong khi đó, nhiều hộ gia đình cũng cùng sử dụng đất khu vườn ươm cũ thì được công nhận quyền sử dụng đất và được xây nhà kiên cố...

Về nội dung này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 255/TTr-TDXLÐT của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung chính như sau: Căn cứ Luật Khiếu nại, Luật Ðất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển nội dung đơn nêu trên đến UBND thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để kiểm tra, giải quyết theo quy định, trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Báo Nhân Dân và Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo Nhân Dân phản ánh đơn của ông Lê Văn Sơn, trú tại thôn 13, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tố cáo việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư đường vào Nhà máy xi-măng Ðại Dương (thị xã Nghi Sơn) và cán bộ xã Tân Trường lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố tình làm sai lệch hồ sơ các loại đất để bớt xén, tham ô tiền giải phóng mặt bằng. Về việc này, Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 251/TTr-TDXLÐT ngày 7/6/2021 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung chính như sau: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đơn và đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật, trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Báo Nhân Dân và Bộ Tài nguyên và Môi trường được biết.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 1033/PC-BTCD của UBND thành phố Hà Nội trả lời đơn của ông Ðinh Văn Nhân ở xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phản ánh một số nội dung liên quan nguồn gốc đất và quyền sử dụng đất tại xã Trần Phú. Căn cứ quy định của pháp luật, Ban tiếp công dân thành phố chuyển đơn trên đến Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ðề nghị Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ báo cáo Báo Nhân Dân, Chủ tịch UBND thành phố và thông báo kết quả về Ban tiếp công dân thành phố.