Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 8897/STNMT-CCQLĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nội dung chính như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn, thư của bạn đọc; trong đó có nội dung: Gia đình bà Chu Thị Bình (gồm 8 nhân khẩu) có nhà đất tại số 39 phố Nguyễn Tuân (với diện tích 18,67 m2), sinh sống ổn định từ năm 1992, không có tranh chấp.

Kết quả thư bạn đọc

Thời gian gần đây nhà đất của gia đình bà nằm trong diện giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, khi thu hồi đất để thực hiện Dự án, gia đình bà Bình không được bồi thường hỗ trợ và tái định cư (mặc dù gia đình bà chỉ có duy nhất nhà đất tại địa chỉ nêu trên). Sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND quận Thanh Xuân kiểm tra về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng của hộ bà Chu Thị Bình, địa chỉ: số 39, phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân; đồng thời thông tin đến Báo Nhân Dân để trả lời bạn đọc. Đề nghị UBND quận Thanh Xuân thực hiện.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 3479/STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định trả lời đơn của bà Vũ Thị Dền trú tại xóm Cầu, xã Đại An (Vụ Bản, Nam Định), kiến nghị, phản ánh một số nội dung liên quan việc đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Bất Di. Về nội dung này, ngày 16/11/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 976/UBND-VP8 yêu cầu UBND huyện Vụ Bản tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm, trả lời công dân, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Vụ Bản tập trung kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan và gửi báo cáo kết quả giải quyết về Báo Nhân Dân.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 1824/PC-BTCD của UBND thành phố Hà Nội trả lời đơn của bà Phạm Thị Thanh, trú tại số 50 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), khiếu nại việc UBND phường Trần Hưng Đạo (nhiệm kỳ 1987-1988), tự ý phá nhà ông Phạm Huy Kỷ tại khuôn viên số nhà 50 phố Lý Thường Kiệt, mà không có quyết định thu hồi đất, không giải quyết chế độ đền bù cho gia đình ông Phạm Huy Kỷ theo quy định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội chuyển đơn trên đến Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đề nghị Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo cơ quan chuyển đơn và Ban Tiếp công dân thành phố kết quả giải quyết để theo dõi tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.