Cải cách hành chính đồng bộ, mang lại hiệu quả thực chất

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, cơ quan tương đương sở và các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00

Theo số liệu của Sở Nội vụ, kết quả chỉ số CCHC trung bình của khối sở, cơ quan tương đương sở và khối Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đều tăng so với năm 2022. Cụ thể, khối sở và cơ quan tương đương sở có chỉ số CCHC trung bình năm 2023 là 88,46% (tăng 2,73% so với năm 2022), có 18/22 đơn vị có Chỉ số CCHC tăng so với năm 2022. Trong đó, Sở Y tế là đơn vị có giá trị điểm số tăng cao nhất với 12,20%.

Tuy nhiên có bốn sở, cơ quan tương đương sở có giá trị chỉ số CCHC năm 2023 giảm so với năm 2022 gồm: Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra thành phố. Khối quận, huyện, thị xã có chỉ số CCHC trung bình năm 2023 là 94,01% (tăng 1,26% so với năm 2022), tất cả 30 đơn vị đạt được kết quả cao từ 90% trở lên. Trong đó, có 24 quận, huyện có chỉ số CCHC tăng so với năm 2022; huyện Ứng Hòa là đơn vị có giá trị điểm số tăng cao nhất, với 5,03%.

Phân tích cụ thể kết quả CCHC cho thấy, nhiều chỉ số thành phần có sự cải thiện so với năm 2022. Khối các sở và cơ quan tương đương sở có 4/8 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2022, bao gồm: "Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC" (tăng 6,45%); "Cải cách chế độ công vụ" (tăng 3,87%), "Cải cách tài chính công" (tăng 9,77%) và "Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số" (tăng 7,99%).

Khối các quận, huyện, thị xã có 5/8 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2022, bao gồm: "Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC" (tăng 1,41%); "Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" (tăng 1,00%), "Cải cách tài chính công" (tăng 2,88%), "Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số" (tăng 7,21%) và "Tác động CCHC đến phát triển kinh tế-xã hội của thành phố" (tăng 6,88%).

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cả hai khối sở và cơ quan tương đương sở và khối các quận, huyện, thị xã đều có một số chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2022, đó là các chỉ số thành phần: "Cải cách thể chế"; "Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông"; "Cải cách tổ chức bộ máy".

Nhiều doanh nghiệp và người dân Thủ đô cho rằng, công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị của thành phố thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, nhưng chưa có sự đột phá như kỳ vọng, nhất là sự chuyển biến từ tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Vì vậy, trong năm 2024 và những năm tới, các đơn vị cần tiếp tục đổi mới đồng bộ từ cải cách thể chế đến tổ chức bộ máy, quy trình thủ tục, CCHC công..., đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.