Tình sen

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Trong sen gì đẹp bằng em hỡi đầm
Ngực sen như ánh trăng thầm
Thấm vào đêm sữa trăng chầm chậm ru
Người sen xuống áo đi tu
Tình sen vào tới cửa chùa thì buông
Người xưa tơ tóc còn vương
Đến chùa thỉnh một tiếng chuông đem về
Đem về làm phép bùa mê
Người nay nhớ tiếng chuông thề của sen.