Hối hả xuân

Có phút giây thư thả
Nghe chầm chậm xuân về
Có phút giây hối hả
Xanh trải dài đồng quê
Những nỗi buồn nhân thế
Còn hiện hữu đời nay
Song tình người khắp nẻo
Đang đầy thêm tháng ngày…
Đào phai Sơn La ấy
Xuân này nụ nhiều hơn
Cầu dọc ngang kênh, rạch
Nối mùa xuân mọi vùng…