Đếm tuổi

Ùa về một nắm tuổi thơ
tôi mở bàn tay ra đếm
này là áo mới mẹ may
này là trái cây cha hái
này là bánh kẹo chị làm
này là lì xì anh thưởng.
Mình nắm bàn tay lại
như gói chiếc bánh Tết cho mình
treo những giấc tuổi thơ lung linh
pháo hoa sáng bằng màu ký ức.
Ba mươi tuổi - người thường sẽ thức
những giấc mơ xinh không kịp lên mầm
tháng Chạp về khẽ vào đôi mắt lâm râm
tôi mở bàn tay nghe nỗi nhớ của mình
đếm tuổi.