Phú Vinh thôn

Tam Đảo nhắn về dăm bảy biếc

Mây dừng. Thăm lại Phú Vinh thôn

Trên đê ai quẩy hai triền nắng

Lụi cụi bầm chăm mấy luống vườn

Duyên quê vàng ruộm hoa dưa chuột

Nón mới ai bưng vãn cả chiều

Người ta cười với chung thiên hạ

Mình cứ vơ vào lấm tấm yêu

Hồn quê vấn khói tròn khăn xếp

Mây cổ đường mưa trưa phiêu diêu

Ngàn xưa còn ngoảnh hồi chuông vọng

Tre trúc ăn chay tiếng sáo diều.

Khoảnh khắc vào xuân