Mình đã già... cùng nhau

Anh nói em đừng buồn
Mình đã già cùng nhau
Cùng qua ngày qua tháng
Chẳng đếm nổi nông sâu
Anh nói đó là duyên
Bên nhau mà chẳng hẹn
Lỡ xa bờ khuất bến
Ký ức còn vẹn nguyên...
Thương sợi bạc trên đầu
Xót khóe nhăn đuôi mắt
Ừ mình già cùng nhau
Thời gian chơi cút bắt
Mình đã già cùng nhau
Lục lại thời son trẻ
Những gì chưa bắt đầu
Thôi, cất đi mãi nhé...
Gió cuối của mùa cũ
Hay gió mới mùa sau
Đong đưa nhắc thật khẽ
Mình đã già... cùng nhau