Về đi em

Về đi em
Lối ta cỏ mọc lút ngang thềm
Nhà ta võng mái
Rêu lên mốc
Mắt mẹ hằng trông
Đêm trũng đêm
Về đi
Về đi thôi
Bến không người gánh
Sông quên trôi
Giếng làng bỏ mặc bèo ong tụ
Thương gì mà nước cứ cạn vơi
Về đi em
Nghe lòng có yên
Quê người để lạc tuổi hoa niên
Dã tràng xe cát cho ai nhỉ
Còn nhớ đỏ trời
Hoa mộc miên
Về đi... về đi...
Tháng Chạp này
Xin em trở lại lấy một ngày
Lá dong em chọn
Em đãi đỗ
Trắng trong nếp ngậy bánh chưng dầy
Lời dặn anh đành trao cho mây
Giêng ơi
Xuân hẹn lộc đơm đầy
Đâu như tiếng nấc từ xa vọng
Thảo nào...
Chim khách hót tràn cây.