Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI bàn và thông qua Đề án dành hơn 6.718 tỷ đồng để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.

Hải Phòng dành hơn 6.700 tỷ đồng để chi tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức

Sáng 20/7, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16 đã biểu quyết thông qua Đề án Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức).
Thác Bản Giốc (Cao Bằng) một địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. (Nguồn: Internet)

Các chính phủ đang nỗ lực giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 đến ngành du lịch

Ngành du lịch châu Á – Thái Bình Dương lao đao vì mất việc làm, chất lượng công việc giảm sút và gia tăng chuyển dịch theo hướng phi chính thức. Tại Việt Nam, tiền lương trung bình trong ngành du lịch giảm gần 18%, trong đó tiền lương của lao động nữ còn giảm nhiều hơn, ở mức gần 23%...