Hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững

Hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chuỗi các hội thảo chuyên đề với các chủ đề: “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”; “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”; “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị”, hướng tới tổ chức Hội nghị đô thị toàn quốc 2022.