#giảm nghèo bền vững

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
06:09 14/10/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Bài viết trả lời các câu hỏi “chủ nghĩa xã hội là gì?” và “tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?”
15:53 12/09/2021

Bài viết sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa xã hội khoa học, dựa trên cơ sở học thuyết Mác - Lê-nin, bài viết đã trình bày chi tiết và đầy đủ lý luận cho các câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?

Phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng miền núi, dân tộc
16:22 22/12/2020

Sáng 22-12, tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng dân tộc của Quốc hội phối hợp Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội thảo “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”. 

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
17:37 04/11/2020

Giai đoạn 2016-2020 kết quả giảm nghèo của Việt Nam vượt mục tiêu đề ra với tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 5%. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo một số nơi chưa thật bền vững, tỷ lệ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới còn cao, do đó cần những giải pháp mạnh mẽ hơn để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.