Phong trào thi đua góp phần phát triển thành phố

Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua với nhiều mô hình nhân rộng trên cả nước. Qua các phong trào thi đua yêu nước, khắp các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, sáng tạo, nghĩa tình.
0:00 / 0:00
0:00
Các sở, ngành, đơn vị quyết tâm thi đua thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch phát triển thành phố năm 2024.
Các sở, ngành, đơn vị quyết tâm thi đua thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch phát triển thành phố năm 2024.

Hiệu quả từ thi đua

Với chủ đề năm 2023 của thành phố "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội", phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đó, vai trò, nhận thức của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Việc đổi mới, sáng tạo đã giúp các cơ quan, đơn vị tập trung vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những việc khó, chú trọng phát triển kinh tế-xã hội và nhiều lĩnh vực khác.

Ðến nay, thành phố có 1.362 công trình, dự án thi đua sáng tạo của 105/194 đơn vị đăng ký cấp cơ sở, có 55 chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu của 26 cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký cấp thành phố nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Với phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển thành phố", các đơn vị, sở, ngành có 12 giải pháp, sáng kiến thuộc lĩnh vực xây dựng, kinh doanh và quản lý nhà nước đã và đang được triển khai.

Ðơn cử, phong trào thi đua "chỉnh trang phát triển đô thị", các đơn vị, cơ quan đã phối hợp di dời hoàn thành bảy tuyến kênh, rạch tại Quận 7, Quận 8 với 6.468 căn nhà trên và ven kênh rạch (đạt 49,7% chỉ tiêu kế hoạch); di dời hơn 1.000 hộ dân tại 20 chung cư, tháo dỡ toàn bộ 10 chung cư,... Các đơn vị đã triển khai công tác vận động thực hiện bê-tông hóa mặt đường theo chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; nâng cấp, đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho các khu dân cư hiện hữu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chống ngập nước, tạo cảnh mỹ quan đô thị; cải thiện môi trường ở, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Với những nỗ lực đó, các phong trào thi đua đã góp phần giúp thành phố đạt mức GRDP năm 2023 tăng 5,81% so với cùng kỳ; các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Thành phố là đơn vị duy nhất cả nước được Hội đồng Giải thưởng ASOCIO trao giải thưởng ASOCIO 2023 cho hạng mục Chính quyền số xuất sắc nhất năm 2023 diễn ra tại Hàn Quốc mới đây.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai hiệu quả. Có thể kể đến như phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; hoặc phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" với 2.796 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Nâng ý thức tự giác trong thi đua

Năm 2024, thành phố thực hiện chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước sáng tạo. Trong đó, quyết tâm thực hiện thắng lợi chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 18 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2024; triển khai có hiệu quả chủ đề năm về chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 đến 8%; hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách; tập trung phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ðồng thời, tập trung triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; triển khai hiệu quả Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật; thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án tiêu biểu...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung khắc phục các hạn chế, nâng cao chất lượng phong trào thi đua chuyên ngành sát với mục tiêu, nhiệm vụ, rõ kết quả, thể hiện rõ sáng tạo trong thực hiện. Công tác khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, chú trọng đến việc khen thưởng đột xuất. Ðồng thời, có hình thức phù hợp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước sáng tạo của thành phố và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tạo thành phố.

Nhấn mạnh về thực hiện các phong trào thi đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đội ngũ doanh nhân và các tầng lớp nhân dân nêu cao quyết tâm thi đua, phấn đấu thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động tối đa nguồn lực, tiềm năng sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước... Tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào thi đua thực hiện chủ đề hằng năm của thành phố và các phong trào thi đua theo chuyên đề. Các đơn vị liên quan đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt, phong trào thi đua trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới sáng tạo,... để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Cần phát huy tinh thần thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển thành phố của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thi đua đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng điểm đã xác định để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.