Nỗ lực vì hạnh phúc của người dân

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quận ủy Phú Nhuận đã tập trung phát huy nội lực nhằm duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Với sự nỗ lực chung của hệ thống chính trị, quận Phú Nhuận đã gặt hái những kết quả quan trọng, tạo sức bật mới cho sự phát triển của địa phương trong tương lai.

Ủy ban MTTQ quận Phú Nhuận khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Ủy ban MTTQ quận Phú Nhuận khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Năm học 2017 - 2018, Trường THCS Trần Huy Liệu, một trong những công trình xây dựng trọng điểm của quận Phú Nhuận giai đoạn 2015 - 2020, đã được khánh thành, đưa vào sử dụng. Từ năm học này, học sinh trên địa bàn quận có thêm một ngôi trường mới khang trang để các em hăng say học tập. Công tác giáo dục cũng là một trong những lĩnh vực đạt được những kết quả đáng khích lệ của quận Phú Nhuận trong 5 năm qua. Theo Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn quận đã được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thời gian qua, quận đã quan tâm đầu tư, xây dựng và sửa chữa mạng lưới trường lớp, trang thiết bị. Ðến nay, toàn quận có 15 trường đạt chuẩn quốc gia và 14 trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Thành tích học sinh giỏi các cấp được duy trì, nhất là học sinh giỏi cấp thành phố. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Quận đã huy động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp; toàn bộ 15 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giữ vững chuẩn phổ cập, xóa mù chữ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Từ việc chăm lo công tác giáo dục, quận Phú Nhuận đã chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn. Ðội ngũ lãnh đạo, quản lý trẻ thuộc nguồn quy hoạch được quan tâm phát triển. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức được chuẩn hóa, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ qua, quận Phú Nhuận tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 13,9%, trong đó, giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại đạt 14,8%; giá trị sản xuất xây dựng đạt 15,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng với tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại chiếm tỷ lệ 70,6%. Quận đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân góp phần gia tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 10.000 đơn vị (tăng gần 80% so với nhiệm kỳ trước), kéo giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể từ 22% xuống còn 19%.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công. Quận Phú Nhuận đã thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, hằng năm chi hơn 5 tỷ đồng chăm lo 5.360 đối tượng. Hệ thống chính trị của quận tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, trong đó, chú trọng giảm dần các giải pháp trợ giúp, tăng dần các giải pháp hỗ trợ có điều kiện, khuyến khích người nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững; tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo. Năm 2018, quận Phú Nhuận được thành phố công nhận không còn hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trước hai năm và đạt theo tiêu chí mới giai đoạn 2019 - 2020 trong quý III - 2020. Hằng năm, quận đã vận động quỹ xã hội hơn 6,2 tỷ đồng để chăm lo các diện chính sách, dân nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Công tác tổ chức, cán bộ của quận thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Quận Phú Nhuận đã kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ của các cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý. Công tác cán bộ bảo đảm các quy định của Ðảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; bố trí cán bộ tiếp cận các chức danh quy hoạch, qua đó nâng cao chất lượng công tác quy hoạch. Việc sắp xếp, luân chuyển cán bộ đã được thực hiện theo quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đồng thời căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của cơ quan nơi đi và nơi đến. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Huỳnh Ðăng Linh cho biết, Ðảng bộ quận đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là đảng bộ phường. Cấp ủy các đơn vị, địa phương tập trung công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá sinh hoạt chi bộ, quan tâm nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ðảng bộ quận Phú Nhuận hướng đến những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới. Trong đó, Ðảng bộ quận tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp nối truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, quyết tâm xây dựng quận Phú Nhuận có chất lượng sống tốt, vì hạnh phúc của nhân dân. Ðảng bộ quận Phú Nhuận đã đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trên nhiều lĩnh vực với kỳ vọng quận sẽ thật sự là đô thị đáng sống, thân thiện với môi trường và tràn đầy nghĩa tình.