[Infographic] Một số dấu mốc của Luật Bảo hiểm xã hội

[Infographic] Một số dấu mốc của Luật Bảo hiểm xã hội

Sau hơn một năm xây dựng và soạn thảo, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chính thức trình lên lấy ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV trong tháng 11. Đây cũng là lần thứ ba dự thảo Luật quan trọng này được sửa đổi. Xin giới thiệu một số dấu mốc quan trọng của Luật Bảo hiểm xã hội qua các thời kỳ.
[Infographic] Một số dấu mốc của Luật Bảo hiểm xã hội ảnh 1
back to top