[Infographic] Ngày 23/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

[Infographic] Ngày 23/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trình lên Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, hiện có 10 chương và 136 điều. Theo lịch làm việc của Quốc hội, sáng ngày 23/11, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật quan trọng này.
[Infographic] Ngày 23/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) ảnh 1

`

back to top