Hơn 5.400 hộ tham gia chương trình cải tạo vườn tạp

NDO - Tỉnh Hà Giang triển khai chương trình “Cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững” trong gần hai năm qua , đã có 5.400 hộ tham gia chương trình.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân thôn Nậm Đăn, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ tham gia chương trình cải tạo vườn tạp.
Người dân thôn Nậm Đăn, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ tham gia chương trình cải tạo vườn tạp.

Từ đầu năm 2021 đến nay, khi tham gia chương trình cải tạo vườn tạp, các hộ nghèo, cận nghèo sẽ được vay 30 triệu đồng và được hỗ trợ 100% lãi suất trong vòng 30 tháng. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cũng vận động cán bộ, nhân dân hỗ trợ tiền, công lao động giúp các hộ mua cây giống, con giống, cải tạo vườn.

Đã có 2.325 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn với tổng số tiền hơn 71 tỷ đồng; số kinh phí xã hội hóa hỗ trợ các hộ cải tạo vườn tạp là hơn 5 tỷ đồng. Tổng diện tích vườn tạp được cải tạo là hơn 240 ha.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, có gần 2.000 vườn đã có thu nhập khoảng 18 triệu đồng/hộ/năm, cao gấp đôi so với thời điểm trước khi tham gia cải tạo vườn tạp. Nguồn thu nhập tăng thêm chủ yếu là từ bán các sản phẩm rau, đậu ngắn ngày và chăn nuôi gia cầm.

Chương trình đã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 2.300 lao động, góp phần thay đổi nhận thức từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm.