Các cô giáo Trường Tiểu học Phan Đình Phùng tham gia tập huấn trực tuyến Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Kon Tum chủ động triển khai chương trình năm học mới

Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên triển khai sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các khối lớp 2 và 6. Ngay thời điểm nghỉ hè, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, sách giáo khoa và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhằm bảo đảm tốt việc dạy và học.

Môn học lần đầu xuất hiện trong chương trình lớp 6

Môn học lần đầu xuất hiện trong chương trình lớp 6

Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6. Có một số môn học và hoạt động giáo dục lần đầu xuất hiện trong chương trình mới: Tích hợp Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.