Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025

NDO - Từ năm 2025, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ thực hiện 4 bài thi, trong đó có 2 bài thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Nội dung thi bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025
Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 ảnh 1