Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Khảo sát đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo đại học chính quy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngày 7/10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh, tổ chức Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 4 chương trình đào tạo trình độ đại học của các ngành: chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, kinh tế chính trị.