1.647 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

NDO - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến ngày 31/1, cả nước có có 1.142 chương trình đào tạo của 145 cơ sở giáo dục đại học và 5 chương trình đào tạo cao đẳng của 5 trường cao đẳng được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước, 500 chương trình đào tạo của 58 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
Hoạt động nghiên cứu, thực hành của giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hoạt động nghiên cứu, thực hành của giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các tổ chức thực hiện đánh giá tiêu chuẩn trong nước gồm: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Đà Nẵng), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Trường đại học Vinh), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn.

Các tổ chức đánh giá tiêu chuẩn nước ngoài gồm: Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN; Ủy ban Văn bằng Pháp; Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ, Hoa Kỳ; Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh, Hoa Kỳ; Quỹ Kiểm định các chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế; Hiệp hội MBA; Hội đồng Kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo Kinh doanh; Mạng lưới Kiểm định đào tạo kỹ thuật của châu Âu; Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp; Tổ chức Kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên và toán học; Tổ chức ACQUIN.

Một số cơ sở giáo dục đại học có nhiều chương trình đào tạo được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài như: Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh); Đại học Bách khoa Hà Nội, 45 chương trình; Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), 33 chương trình; Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 20 chương trình; Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, 22 chương trình; Trường đại học Cần Thơ, 16 chương trình; Trường đại học Trà Vinh, 13 chương trình; Trường đại học Mở TP Hồ Chí Minh, 12 chương trình; Trường đại học Lạc Hồng 10, chương trình; Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 8 chương trình; Trường đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) có 8 chương trình…