Tổng quan

Việt Nam và Brunei đã thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Hai nước đã đạt được bước tiến quan trọng với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2019. Trong suốt chặng đường 30 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, mang lại thành quả trong nhiều lĩnh vực hợp tác.

Trọng tâm

Việt Nam-Brunei: Quan hệ đối tác toàn diện giàu tiềm năng Chi tiết

Số liệu thống kê

Thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/2/1992
Thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2019
Kim ngạch thương mại song phương 725,8 triệu USD năm 2022
Brunei đứng thứ 26/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam
Thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương năm 2000

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Tháng Thanh niên
+ Theo dõi
Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943
+ Theo dõi
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
+ Theo dõi
Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Theo dõi
Hà Nội 12 ngày đêm
back to top