Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

NDO - Nhằm ghi nhận công lao, sự đóng góp của Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2022-2023, chiều 24/11, Ủy ban nhân dân huyện huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị “Biểu dương, tôn vinh 90 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Glei” năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Tặng giấy khen cho 30 Người có uy tín.
Tặng giấy khen cho 30 Người có uy tín.

Đăk Glei là huyện biên giới, với gần 90% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Giẻ Triêng và Xơ Đăng. Tổng số Người có uy tín được phê duyệt giai đoạn 2023-2027 trên địa bàn huyện là 92 người. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với Người có uy tín; định kỳ Người có uy tín được phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín; phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2023; phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei; ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, của Thường trực Huyện ủy Đăk Glei, các báo cáo tham luận được Người có uy tín trình bày tại hội nghị; chương trình thảo luận, kiến nghị và giải đáp những thắc mắc của các đại biểu tại hội nghị.

Người có uy tín là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, các ngành chức năng với các tầng lớp Nhân dân; nhờ có họ mà đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước dễ dàng đến với người dân hơn. Và cũng nhờ cầu nối này, những tâm tư, nguyện vọng của người dân được phản ánh kịp thời đến với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng.

Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Bằng lời nói và việc làm cụ thể, sự gương mẫu của những Người có uy tín đã trở thành những “đầu tàu, gương mẫu” để bà con noi theo, tham gia giải quyết tốt những vấn đề xảy ra trong cộng đồng dân cư.

Trong năm 2023, đời sống kinh tế-xã hội của nhân dân các dân tộc huyện Đăk Glei tiếp tục được cải thiện; tình hình quốc phòng-an ninh được giữ vững, thể hiện sự đóng góp tích cực của nhân dân, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Người có uy tín trong việc hướng dẫn, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei Y Thanh, mong muốn Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình. Tích cực chủ động liên hệ và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở địa phương trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để mọi người trong cộng đồng biết và vận động, tổ chức cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt; trong đó, trọng tâm là thực hiện chính sách dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước để đồng bào không nghe, không tin kẻ xấu kích động, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đã tặng giấy khen cho 30 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.